Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 phieudu2015 2383 44 19 5
2 ytok 2382 339 215 285
3 LDMC 2342 60 41 15
4 Tha_Cho_Em 2325 111 58 26
5 NguoiTuDo 2323 46 7 0

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!