Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Hai_Rau 2356 108 190 75
2 trantu_ngang 2291 41 11 3
3 dieugiandi 2267 34 12 5
4 trum_xomdi 2226 89 133 42
5 nguyenanh 2216 70 3 17

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!