Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 guess_whoooo 2251 60 4 26
2 holuongnie 2203 119 9 68
3 O916O94444 2128 80 7 33
4 eggking 2118 2683 256 2205
5 camap22222 2099 941 134 689

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!