Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Michelia 2351 27 1 0
2 n_tR_hUutiNh 2342 217 29 147
3 ai_chap_xe 2319 70 2 28
4 talata 2303 44 1 2
5 JayaK 2279 33 5 6

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!