Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 HuynhLeChau 2517 59 87 12
2 BaoDao 2511 54 51 10
3 NguaHoang5 2408 97 33 32
4 hailuaxipho 2390 67 26 7
5 nusatthu123 2362 55 21 4

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!