Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 GoldTalent 2490 45 37 3
2 Doatmenhdao 2335 473 152 365
3 LaoNhan 2316 623 264 497
4 TC_DieuToan 2307 46 33 13
5 tikia 2280 442 227 340

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!