Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2450 4233 316 1170
2 caothang 2320 12038 298 4548
3 cAt_sOnghAng 2155 106 11 71
4 chen01 2130 290 18 211
5 tbhautb 2127 13894 1276 12271

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!