Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Ma_Ke_No 2598 84 165 27
2 chuyensanvjt 2471 55 84 13
3 BaoDao 2462 52 45 9
4 kythu_tgiang 2455 92 61 13
5 fangphap 2448 52 53 10

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!