Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Riau 2506 52 6 5
2 Tinhphai 2428 69 4 3
3 aloveforever 2412 382 32 271
4 tikia 2325 73 9 27
5 iblistimur 2314 39 0 0

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!