Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 SuToDatMa 2596 54 54 0
2 nhamngahanh 2421 509 115 403
3 tieu_ho 2413 67 185 29
4 ky_than 2363 51 24 5
5 trumsatthu9 2349 58 38 10

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!