Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 alex2001 2538 98 73 5
2 KonTum_chess 2375 91 419 92
3 VitNeLuotDi 2333 40 16 7
4 T_codieutoan 2333 45 32 10
5 StyleOfMe 2307 46 23 2

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!