Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 DaiThanhLuy 2521 511 49 384
2 nhanthap01 2152 56 2 19
3 abba01 2147 64 2 19
4 thuanuaroi11 2137 1228 239 1002
5 n_tR_hUutiNh 2105 43 8 23

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!