Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 LaVanTuan 2788 290 3 10
2 NguyenHoangL 2672 72 9 1
3 wagewar 2373 3636 288 1060
4 leesoong 2344 72 2 10
5 ChuyenSanVit 2338 46 4 4

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!