Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 LaVanTuan 2654 717 214 87
2 BloodHunter 2498 53 65 6
3 Trai_KonTum 2352 76 222 62
4 quynguyen 2335 145 249 110
5 sao_dem 2269 38 5 0

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!