Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 SooSoo 2344 132 10 102
2 trung__cadan 2280 42 4 5
3 caothang 2267 10908 267 4138
4 Boongboong_ 2244 49 4 9
5 hoalien 2206 228 35 154

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!