Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 phantrongtin 2508 189 20 127
2 uongduong 2352 66 8 20
3 jong_ 2326 5753 867 4352
4 hoangteo 2318 415 99 273
5 co_langson 2284 52 3 18

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!