Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 tcv_khung 2417 46 1 0
2 LamLaiTuDau 2318 119 179 64
3 thieunumeku 2314 77 145 42
4 yeumotminh 2307 90 13 26
5 ng_ungluong 2305 63 40 17

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!