Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 boy8x 2473 122 93 85
2 dammec0tu0ng 2425 104 9 43
3 kerasakti 2296 275 32 192
4 chuongchuong 2271 132 21 65
5 hoan58cz 2244 127 11 62

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!