Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Sniper_AR15 2542 190 27 20
2 sonchu 2460 49 7 3
3 co_tui_day 2298 64 2 19
4 diepnangtri 2254 156 3 72
5 tloan 2227 605 65 429

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!