Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 masterkiller 2500 1742 67 1256
2 Horishin2015 2472 53 3 7
3 irice 2335 47 2 2
4 thusinh7 2296 131 6 69
5 caothang 2287 11122 274 4218

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!