Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 thusinh02 2379 46 0 3
2 Dan_Bui__Doi 2292 552 75 533
3 Magicking 2140 72 13 50
4 TCNguyen 2073 1397 201 1229
5 CoLover 2070 6652 719 5647

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!