Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Masterwit 2410 57 47 12
2 quynguyen 2398 133 201 95
3 Gan_QuangTri 2388 1079 277 1019
4 Sniper_AR15 2363 79 11 9
5 xjnhxjnh 2347 455 90 423

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!