Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 ongnoimay_ 2512 54 67 7
2 BanNang 2424 60 33 4
3 SatThu_5Chau 2409 55 163 12
4 Khiengemradi 2326 27 23 1
5 HoaiHamHo 2322 75 208 22

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!