Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Lam_Cong_Tu 2564 161 120 62
2 Cha_LoTus 2535 48 2 0
3 Helicopter 2366 227 8 131
4 s0989746103 2352 65 4 5
5 ngatocdai 2350 104 39 48

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!